Livet forandrer sig – hele tiden!

De udfordringer, vi møder i livet, er mange gange forunderlige og skønne, men også ofte skræmmende og forekommer uoverkommelige. Hver især har vi brug for at kunne tackle de udfordringer, som netop vi støder på. Det gælder både i privatlivet og på arbejdet. Det fordrer kompetencer! At kunne sige ja og nej på de rigtige tidspunkter, at kunne miste, sørge og genfinde glæden, at kunne sætte sig mål og nå dem, at kunne håndtere hverdagens konflikter – ja, at kunne glædes ved livet på godt og ondt – det er ikke altid en selvfølgelighed.

Gennem mere end 10 år har jeg arbejdet med personlige og faglige udviklingsprocesser i såvel privat praksis som i møder med studerende på Aalborg Universitet. Som psykoterapeut, supervisor og underviser arbejder jeg primært med intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, også forkortet ISTDP)