Kurser og uddannelse

Jeg tilbyder grundkursus (også kaldet pre-core) i intensiv dynamisk korttidsterapi.

Grundkurset forløber over 5 enkeltdage fordelt på 2 moduler (Modul 1 på 3 dage + Modul 2 på 2 dage), hvor du vil lære:

  • at skabe et effektivt fokus for terapien
  • at vurdere og regulere klientens angst
  • at identificere og adressere klientens uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer
  • at opbygge en bevidst terapeutisk alliance

For at kunne arbejde effektivt som terapeut, så kræver det - ud over at forstå intensiv dynamisk korttidsterapi som metode - en del træning, så genkendelse af mønstre samt tilhørende interventioner kommer til at sidde på rygraden. Derfor består grundkurset i vid udstrækning af øvelser, så du kan få træning i assessment og interventioner.

Inden start vil du få tilsendt læsestof samt powerpoint.

De færdigheder, du udvikler gennem grundkurset, kan du med det samme anvende i dit terapeutiske arbejde. Grundkurset er en forudsætning for deltagelse i det 3-årige uddannelsesforløb (også kaldet core training) til ISTDP-terapeut.

Målgruppe
Psykoterapeuter med en offentligt godkendt psykoterapeutisk uddannelse (min. fire år), psykologer samt psykiatere. Psykoterapeutstuderende samt studerende på psykologi på universitetet kan tillige optages efter konkret vurdering*).

Gruppestørrelse
Min. 3 deltagere.

Varighed
5 enkeltdage fordelt på 2 moduler.

Sted
Et centralt sted i Aalborg

Pris
NB! Nedsat pris på første grundkursus i 2018.
Modul 1: kr. 2.500 for 3 kursusdage excl. forplejning.
Modul 2: kr. 2.000 for 2 kursusdage excl. forplejning.

Datoer

Hold 1, 2018
Modul 1: 2. marts + 8. marts + 13. marts. Modul 2: Datoer aftales med deltagere.
Tilmeldingsfrist d. 16. februar 2018. Hent pdf-brochure om grundkurset her

Tilmelding
Send en mail til sanne@almeborg.dk med navn, kontaktinformation, uddannelse, erfaring med ISTDP samt motivation for at søge grundkurset.

*) Både grundkursus og uddannelsesforløb tager afsæt i praksis. Deltagere forventes derfor enten at have klienter eller få klienter undervejs i forløbet. Deltagere i uddannelsesforløbet forudsættes at medbringe videooptagede terapisessioner til supervision.

Yderligere information
For yderligere information kontakt mig på sanne@almeborg.dk

Jeg tilbyder uddannelse til ISTDP-terapeut (også kaldet core training).

Uddannelsesforløbet strækker sig over 3 år og omfatter 12 moduler á 3 dage.

Gennem de 3 år vil du få trænet dine færdigheder med henblik på at kunne vurdere og placere dine klienter ift. det psykoneurotiske samt det fragile spektrum, således at du på et solidt grundlag kan udvælge interventioner, der matcher dine klienters personlighedsstruktur. Første år fokuseres der på klienter inden for det psykoneurotiske spektrum med minimalt til moderat forsvar. Andet år fokuseres der på klienter inden for spektret for fragil personlighedsstruktur. Tredje år fokuseres der atter på klienter inden for det psykoneurotiske spektrum; her kommer det til at dreje sig om klienter med høj grad af forsvar/modstand. I løbet af de 3 år bliver du i stand til at skræddersy et effektivt terapeutisk forløb til hver enkelt klient baseret på klientens kapacitet til at gennemarbejde komplekse følelser. Da uddannelsesforløbet knytter an til en erfaringsbaseret læringsforståelse, vil øvelser og rollespil udgøre et centralt element ift. at opøve de nødvendige kliniske færdigheder. Undervisningsplan samt -materialer er udviklet og revideres løbende af Jon Frederickson, grundlægger af ISTDP Institute (www.istdpinstitute.com og co-chair ved ISTDP-træningsprogrammet ved Washington School of Psychiatry). Som ISTDP-underviser superviseres jeg løbende af Jon Frederickson.

Deltagere skal til hvert modul medbringe videooptagelser af deres terapier til supervision i gruppen. Der vil være læsestof samt powerpoints til hvert modul. Deltagere må påregne træning og supervision mellem modulerne.

Der udstedes diplom ved gennemførelse med max. 10% fravær.

Grundkurset (pre-core) er en forudsætning for deltagelse i det 3-årige uddannelsesforløb til ISTDP-terapeut.

Målgruppe
Psykoterapeuter med en offentligt godkendt psykoterapeutisk uddannelse (min. fire år), psykologer samt psykiatere. Psykoterapeutstuderende samt studerende på psykologi på universitetet kan tillige optages efter konkret vurdering*).

Gruppestørrelse
Min. 4 og max. 8 deltagere

Varighed
3 år med ialt 12 moduler á 3 dages varighed, 4 moduler (dvs. 12 dage) hvert år. Ved tilmelding binder du dig for første år, naturligvis med ambition om at gennemføre alle 3 år.

Sted
Aalborg

Pris
2000 kr. pr. dag, ialt 24000 kr. pr. år incl. forplejning.

Datoer
Send en mail til sanne@almeborg.dk for at forhøre dig om datoer for kommende uddannelsesforløb.

Tilmelding
Send en mail til sanne@almeborg.dk med navn, kontaktinformation, uddannelse, erfaring med ISTDP samt motivation for at søge uddannelsen.

*) Både grundkursus og uddannelsesforløb tager afsæt i praksis. Deltagere forventes derfor enten at have klienter eller få klienter undervejs i forløbet.

Yderligere information
For yderligere information kontakt mig på sanne@almeborg.dk

Intensiv dynamisk korttidsterapi er oprindeligt udviklet af den iransk/canadiske psykiater og psykoanalytiker Habib Davanloo. En lang række terapeuter, som oprindeligt blev trænet hos Davanloo, har videreført og -udviklet metoden, bl.a. Allan Abbass, Jon Frederickson og Patricia Coughlin. Terapiformen bygger på psykodynamisk teori og tilknytningsteori, men adskiller sig væsentligt fra den klassiske psykoanalyse ved terapeutens meget aktive deltagelse i den terapeutiske proces. Det er en grundantagelse, at psykopatologi opstår som følge af ubevidst undgåelse af følelser og impulser knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden. Årsagen til samt vedligeholdelsen af klientens problemer og symptomer skal således findes i klientens ubevidste regulering af følelser. Terapiformen fokuserer dermed på følelser og undgåelse af følelser, hvor terapeuten aktivt medvirker til, at klienten kan blive bevidst om undgåelsesstrategier (forsvarsmekanismer) og konsekvenserne heraf, så klienten motiveres til at opgive undgåelsen og opleve de underliggende følelser. Når de underliggende følelser opleves, vil de problemer og symptomer, som undgåelsesstrategierne skabte, ophæves, og klienten vil få bedre adgang til fri livsudfoldelse.

Læs introduktion til intensiv dynamisk korttidsterapi på dansk eller på engelsk.

Ved behov for særligt tilrettelagte kursus- eller uddannelsesforløb i intensiv dynamisk korttidsterapi fx for en personalegruppe, kontakt mig venligst på sanne@almeborg.dk

Deliberate Practice til at forbedre ISTDP-supervision og -uddannelse
2-dages workshop med Dr. Tony Rousmaniere d. 2.-3. juli 2018.

Læs flyer for mere information om workshoppen, registrering og pris.

Tony Rousmaniere skriver om workshoppen:
”Denne workshop fokuserer på, hvordan Deliberate Practice kan anvendes til at forbedre din supervision og undervisning i ISTDP. Der vil være præsentation af Deliberate Practice, men det meste af tiden vil blive benyttet til rollespilsøvelser og gruppediskussioner. Mit mål er at give dig nogle nye ideer til, hvordan du kan forbedre din undervisning i ISTDP og den supervision, du giver andre. Den første dag vil der blive undervist i teori og forskning om Deliberate Practice. Jeg vil guide dig gennem forskellige Deliberate Practice-øvelser, jeg har udviklet, herunder også øvelser til at hjælpe ISTDP-studerende til at udvikle deres egen mobiliseringskapacitet og ’the person of the therapist’. Den anden dag vil være fokuseret på at hjælpe dig med at eksperimentere med at udvikle dine egne Deliberate Practice-øvelser til dig selv og dine studerende gennem brug af ISTDP og forskning fra videnskab om ekspertise.”