Psykoterapi

Jeg tilbyder en dialogisk terapiform, som henvender sig til mennesker, der på den ene eller anden måde oplever utilfredshed med deres liv, og som ønsker personlig udvikling med henblik på at kunne leve et mere tilfredsstillende liv.

Utilfredshed kan ses som en indskrænkelse i den enkeltes frie livsudfoldelse. Der er ‘noget’, der hindrer en i at træffe valg, handle og udfolde sig på en måde, så man bliver tilfreds. I terapien samarbejder du og jeg om at finde vejen til et mere tilfredsstillende liv for dig.

I terapien kan der arbejdes med mange forskellige områder – fx ensomhed, lavt selvværd, angst, sorg, krise, præstationsangst, modløshed, stress og depression.

Jeg arbejder primært med terapiformen intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, forkortet ISTDP). Det er en nyere, evidensbaseret terapiform med videnskabelig dokumentation for behandling af en lang række lidelser, herunder angst, depression, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser samt personlighedsforstyrrelser (se om forskning her – artiklerne er på engelsk).

Første samtale varer 2-3 timer, så vi kan være omhyggelige med at få afdækket dine problemer og symptomer. Efterfølgende samtaler er af 1 times varighed, med mindre vi fastsætter andet. De første 3-5 sessioner er det mest hensigtsmæssigt, at der går ca. 1 uge mellem vores samtaler, så vi får en god start på samarbejdet.