Klinisk tænkning og intervention

- på psykodynamisk grundlag

De dygtigste terapeuter formår at målrette deres interventioner til klientens behov i nuet. Kompetent og effektiv psykoterapi udgøres hverken af tilfældige indfald og interventioner eller “one size fits all”, men er derimod baseret på skræddersyede interventioner affødt af den særlige form for tænkning, vi benytter i psykoterapi, nemlig klinisk tænkning!

Når du kender og er i stand til at anvende psykologiske begreber til at organisere din klients udsagn og kropssprog samt til at strukturere din egen tænkning, så bliver det straks lettere at se, hvad der er din klients udviklingsbehov i nuet, og dermed hvad din næste intervention skal være rettet mod. Og jo bedre du er i stand til at imødekomme din klients udviklingsbehov i nuet, desto hurtigere vil din klient opnå lindring for de symptomer, som har bragt ham/hende til dig.

Du har nu muligheden for at deltage i 5 (3 + 2) dages undervisning og intensiv træning i klinisk tænkning og intervention på psykodynamisk grundlag.

Undervisningen vil fokusere på at udvikle din kliniske tænkning og assessment gennem en kombination af teori og praktiske øvelser i anvendelse af begreber til at organisere klienters udsagn/kropssprog og til at reflektere over din klients udviklingsbehov. Der vil være særligt fokus på at træne interventioner til forskellige udviklingsbehov.

De færdigheder, du opnår gennem undervisningen, vil du med det samme kunne benytte til at skærpe dit terapeutiske arbejde med skræddersyede interventioner.

Du vil få udleveret handouts, litteraturliste og artikler.

Om underviseren:
Sanne Almeborg er psykoterapeut MPF og har hele sit voksne liv beskæftiget sig med personlige og faglige udviklingsprocesser – i privat praksis som psykoterapeut, supervisor og underviser, og på Aalborg Universitet som underviser, vejleder, uddannelsesudvikler, eksaminator og censor.

De sidste 10 år har hun specialiseret sig i intensiv dynamisk korttidsterapi (på engelsk Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, forkortet ISTDP) som terapeut, underviser og supervisor.

Hun er uddannet i intensiv dynamisk korttidsterapi hos to af de største kapaciteter inden for terapiformen, nemlig Jon Frederickson (www.istdpinstitute.com) og Allan Abbass (www.reachingthroughresistance.com), som hun kontinuerligt får supervision hos.

Hun har desuden gennemgået det 3-årige uddannelsesprogram til at undervise i og supervisere intensiv dynamisk korttidsterapi hos Jon Frederickson.

Læs mere her.

 

Praktisk information:

Datoer:
18.-20. maj samt 9.-10. juni 2022
(alle dage 9.00-17.00)

Sted:
Sundheds- og kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst

Pris:
Kr. 8.000 incl. forplejning

Målgruppe:
Psykoterapeuter, psykologer og psykiatere, samt andre faggrupper som arbejder med individuelle samtaler.

Tilmelding:
Kontakt Sanne Almeborg på mail sanne@almeborg-sikkermail.dk eller tlf. 20418756.

Der oprettes hold ved minimum 4 tilmeldte. Der optages maksimalt 10 deltagere pr. hold.