Profil

Jeg hedder Sanne Almeborg og er bosiddende i den østlige del af Aalborg sammen med min mand og min datter. Jeg er uddannet psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg har det meste af mit voksne liv interesseret mig for og beskæftiget mig med personlige og faglige udviklingsprocesser – i privat praksis som psykoterapeut, supervisor og underviser, og på Aalborg Universitet som underviser, vejleder, uddannelsesudvikler, eksaminator og censor.

Jeg har siden 2012 specialiseret mig i intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, forkortet ISTDP), således at denne metode i dag er min primære. Jeg har tillige uddannet mig til supervisor og underviser i ISTDP. Fra 2016 til 2019 var jeg formand for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Jeg er i Advanced Supervision hos Allan Abbass samt Advanced Training and Supervision hos Jon Frederickson.

Via mit arbejde med intensiv dynamisk korttidsterapi blev jeg mere og mere nysgerrig på, hvordan centralnervesystemet samt kommunikationen mellem strukturer i hjernen spiller en væsentlig rolle ift. menneskers kapacitet til selvregulering. I 2017 begyndte jeg derfor uddannelse ved EEGInfo-Europe i Tyskland i neurofeedback, som er en særlig form for træning af hjernen. Gennem neurofeedback støttes udviklingen af neurale netværk, så kapaciteten til selvregulering forbedres. Jeg arbejder med neurofeedback både som selvstændig behandlingsindsats og som supplement til psykoterapi. Jeg får supervision hos EEGInfo samt EEGInstitute.

Via mit arbejde med behandling af angst med intensiv dynamisk korttidsterapi blev jeg desuden optaget af, hvordan god fleksibilitet i det autonome nervesystem spiller en afgørende rolle for menneskers velbefindende og kapacitet til selvregulering. Det ledte mig frem til Stephen Porges’ arbejde med den polyvagale teori og hans lydterapi “Safe and Sound Protocol”. Jeg har i 2019 og 2020 uddannet mig hos Integrated Listening Systems og er certificeret til at arbejde med Safe and Sound Protocol. Jeg arbejder med Safe and Sound Protocol både som selvstændig behandlingsindsats og som supplement til psykoterapi. Jeg får supervision hos Integrated Listening Systems.

Uddannelse:

 • 3-årig uddannelse til supervisor og underviser i intensiv dynamisk korttidsterapi v. Jon Frederickson fra ISTDP Institute
 • 3-årig psykoterapeutisk videreuddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi v. Jon Frederickson fra ISTDP Institute samt Allan Abbass fra Centre for Emotions and Health, Dalhousie University i Halifax, Canada.
 • 5-årig psykoterapeutisk uddannelse fra Jyllands Gestalt Institut
 • 1-årig coachuddannelse + overbygningsmodul i stresscoaching fra Axept
 • Cand.it fra Aalborg Universitet
 • HA fra Aalborg Universitet

Udvalgte kurser:

 • 2021, Treating PTSD with ISTDP v. Angela Cooper
 • 2021, Restructuring Fragility with ISTDP v. Joel Town
 • 2021, The Brain, Inflammation and Recovery v. Donna Jackson Nakazawa, EEG Learn
 • 2021, Trauma, Brain and Recovery v. Ruth Lanius, EEG Learn
 • 2021, Solving Chronic Pain Summit: A New Pathway to Relief v. The Open Center
 • 2020, Alpha-Theta and Synchrony Neurofeedback Training, v. Meike Wiedemann og Veronika Kreitmayr, EEGInfo-Europe
 • 2020, Beyond the Surface: Reshaping Challenging Behaviors v. STAR Institute
 • 2020, Trauma, Development and Neuroplasticity v. Ruth Lanius, EEG Learn
 • 2020, Starting Strong: Mastering the ISTDP Trial Therapy, 17th Halifax ISTDP Immersion v. Allan Abbass
 • 2020, Mastering the Trial Therapy in ISTDP, 6th Danish Immersion in Davanloo’s ISTDP v. Allan Abbass
 • 2020, Splitting, Projection and Dissociation v. Jon Frederickson, Washington School of Psychiatry
 • 2020, STAR Foundations of Development Course: Sensory Processing, Regulation and Relationship v. STAR Institute
 • 2020, Neurofeedback bei Autismus (Neurofeedback ved autisme) v. Meike Wiedemann og Wolfgang Prinz, EEGInfo-Europe
 • 2020, Neurofeedback bei AD(H)S (Neurofeedback ved ADHD) v. Philippe Gauffriau og Stephan Kolbe, EEGInfo-Europe
 • 2020, Remote Delivery of Safe and Sound Protocol v. Integrated Listening Systems
 • 2019, Developing Personality Coherence and Integration: An Advanced Psychotherapy Seminar on ISTDP v. Joel Town
 • 2019, The Unconscious Therapeutic Alliance v. Allan Abbass, 5th Danish Immersion in Davanloo’s ISTDP
 • 2019, Safe and Sound Protocol (SSP) training, v. Integrated Listening Systems
 • 2019, Developmental Trauma: New Thinking, New Treatment, New Challenges 2 v. Sebern Fisher
 • 2019, Neurofeedback Advanced Course v. Siegfried Othmer, Roxana Sasu og Meike Wiedemann
 • 2018, Deliberate Practice to Enhance ISTDP Supervision and Training v. Tony Rousmaniere
 • 2018, Working with Treatment Resistant Depression using ISTDP v. Joel Town
 • 2018, Listen with Your Eyes: How to See Your Clients Clearly so You Can Offer Timely and Effective Interventions v. Kristin Osborn
 • 2017, Neurofeedback Basic Course v. Meike Wiedemann og Veronika Kreitmayr, EEGInfo-Europe
 • 2017, Advanced ISTDP Workshop: Using Deliberate Practice to Learn and Supervise ISTDP v. Tony Rousmaniere
 • 2017, Deliberate Practice for Psychotherapy v. Tony Rousmaniere
 • 2016, Mindfulness and ISTDP: The Interplay Between Technique and Mindfulness in ISTDP v. Allen Kalpin
 • 2016, Neuropædagogik i teori og praksis II. Undervisere ved Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN.
 • 2016, 2nd Danish Immersion in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Spectrum of Suitable Patients, and Core Interventions in Davanloo’s ISTDP: Foundations of the Technique v. Allan Abbass.
 • 2015, Shame in Psychotherapy: Theory and Application v. Susan Warshow.
 • 2015, Neuropædagogik og Theraplay i teori og praksis. Undervisere ved Neuropædagogisk kompetencecenter, UCN.
 • 2015, 1st Danish Immersion in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: ISTDP for Treatment Resistant Depression v. Allan Abbass.
 • 2015, Miniseminar om evidens for psykoterapeutisk behandling med psykodynamisk korttidsterapi v. Allan Abbass.
 • 2014, 3rd Nordic Conference on ISTDP: ISTDP for Treatment Resistant Patients with Personality Disorders v. Allan Abbass og Jon Frederickson.
 • 2014, 3rd Swedish Immersion on ISTDP: Highly Resistant Patients v. Allan Abbass.
 • 2014, Pathological Mourning v. Patricia Coughlin.
 • 2014, 2nd Norwegian Immersion in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Rapid Evaluation and Treatment of Somatization and Depression Through ISTDP v. Allan Abbass.
 • 2014, Mentalisering i mødet med traumatiserede og omsorgssvigtede børn v. Anne Blom Collin.
 • 2013, Treating a Case of Somatization: The Exorcist v. Jon Frederickson.
 • 2013, ISTDP-Conference i Göteborg: The Unconscious Signaling in the Body v.  Jon Frederickson og Monica Urru.
 • 2013, 1st Norwegian Immersion in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Focus on Highly Resistant Patients v.  Allan Abbass.
 • 2012, 1st Swedish Immersion in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy v. Allan Abbass.
Sanne Almeborg