Psykoterapi

Psykoterapi er en samtalebaseret behandlingsform, der henvender sig til mennesker, som på den ene eller anden måde oplever mistrivsel, og som ønsker personlig udvikling med henblik på at kunne leve et mere tilfredsstillende liv.

Mistrivsel kan antage mange former – måske lider du af stress, angst, PTSD eller depression, måske er du i krise eller sørger over et tab, måske lider du af præstationsangst, lavt selvværd og ensomhed, eller måske oplever du, at det er svært at være sammen med andre, og at dine relationer til andre er komplicerede. Det kan også være, at du oplever en række fysiske symptomer – måske lider du af kroniske muskelspændinger, hovedpine/migræne, mavesyre-reflux, tunnelsyn eller vanskeligheder ved at koncentrere dig og tænke klart.

I terapien samarbejder du og jeg om at undersøge din mistrivsel og dine symptomer, så vi kan finde vejen til livsglæde og trivsel dit liv.

Jeg arbejder primært med terapiformen intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Time Dynamic Psychotherapy, forkortet ISTDP). Det er en nyere, evidensbaseret, psykodynamisk terapiform med dokumenteret effekt på behandling af en række lidelser, herunder angst, depression, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser samt personlighedsforstyrrelser. (Læs om forskning her – artiklerne er på engelsk)

Første samtale varer 2-3 timer, så vi kan få afdækket din utilfredshed og dine symptomer og lægge en plan for det videre samarbejde. Efterfølgende samtaler er af 1 times varighed, medmindre vi fastsætter andet. De første 4-5 samtaler er det mest hensigtsmæssigt, at der kun går ca. 1 uge mellem vores samtaler.

Kommer du langvejs fra, kan vi planlægge forløbet i blokke (også kaldet blok-terapi), hvor der er længere tid mellem samtalerne, men hvor hver samtale har en varighed af minimum 3 timer.

Kontakt