Safe and Sound Protocol

Safe and Sound Protocol er en nyere behandlingsform, som er tiltænkt at fungere som supplement til anden behandlingsindsats (psykoterapi, ergoterapi, tale-/hørepædagogisk indsats mv.), omend den også har effekt som selvstændig indsats. Safe and Sound Protocol kan anvendes af både børn og voksne.

Safe and Sound Protocol er udviklet af neuroforskeren Stephen Porges med afsæt i hans polyvagale teori. Det er en auditiv intervention (en lytte-terapi), som oprindeligt er designet til at reducere stress og auditiv sensitivitet samt øge socialt engagement og resiliens (robusthed). Gennem særligt filtreret musik trænes mellemørets muskler, så baggrundslyde lettere kan sorteres fra, mens lyde i frekvensområdet for menneskelig tale lettere kan fokuseres på. (Læs om forskning her – artiklerne er på engelsk)

Safe and Sound Protocol kan anvendes i behandlingen af en lang række vanskeligheder – sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, sansemæssig sensitivitet fx lydfølsomhed, auditive processeringsvanskeligheder, angst og traumerelaterede vanskeligheder, uopmærksomhed, følelsesmæssig reaktivitet, vanskeligheder ved at regulere fysiologisk og følelsesmæssig tilstand, kroniske smerter, udmattelse, depression, søvnvanskeligheder, mave-tarm-problemer m.fl.

Selve interventionen består af minimum 5 timers lytteterapi fordelt over et forløb. Hvor lang tid dette forløb vil være, afhænger af hvordan dit nervesystem reagerer på den særligt filtrerede lyd, som består i en neural træning af mellemørets muskler og stimulerering af vagusnerven.

På baggrund af en samtale med dig om dine eller dit barns vanskeligheder tilrettelægger vi et forløb og justerer løbende ift. dit eller dit barns nervesystems reaktioner.

Kontakt