Supervision

Supervision er faglig sparring på dit psykoterapeutiske arbejde. Gennem supervision kan du styrke din faglighed og din kliniske tænkning, så kvaliteten af dit arbejde øges til både din egen og dine klienters tilfredshed.

Jeg tilbyder supervision ud fra en intensiv dynamisk korttidsterapeutisk forståelsesramme (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, forkortet ISTDP).

Udgangspunktet er – hvis muligt – dine videooptagede samtaler, hvor vi ser på det faktiske samspil mellem dig og din klient.

Supervisionen kan rette sig mod:

  • Udfordringer i dit arbejde med en bestemt klient eller type af klienter – her kan vi fx tage afsæt i psykodiagnostik og se, hvordan din klient responderer på dine interventioner, og reflektere over, hvilke interventioner der øjeblik for øjeblik – baseret på klientens respons – bedst imødekommer klientens udviklingsbehov og bringer jer videre i det terapeutiske arbejde.

  • Personlige udfordringer, som kommer i spil i samarbejdet med en klient – her kan vi fx med afsæt i de konkrete udfordringer tilrettelægge bevidst målrettet træning (deliberate practice), som kan hjælpe dig, så du igen er fri til det terapeutiske arbejde. Som terapeuter kan vi også have brug for egenterapi for at sætte os fri af ubevidste vaner, som hindrer det terapeutiske arbejde.

  • Træning af kompetencer ift. klinisk tænkning (klinisk ræsonnering), så du kan blive bedre til at få øje på psykodiagnostiske data og begrebsliggøre respons fra klienter som afsæt for at reflektere over typer af mønstre, så du kan blive skarp til at skræddersy dine interventioner til klienters udviklingsbehov og arbejde så effektivt som muligt med psykoterapi baseret på videnskabelig metode.

Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.