Supervision

Jeg tilbyder supervision ud fra en intensiv dynamisk korttidsterapeutisk forståelsesramme.

Udgangspunktet er – hvis muligt – dine videooptagede sessioner, hvor vi ser på det faktiske samspil mellem dig og din klient.

Supervisionen kan rette sig mod:

  • intensiv dynamisk korttidsterapi som metode
  • konkrete udfordringer i dit arbejde med netop denne patient
  • personlige udfordringer, som kommer i spil i samarbejdet med patienter

Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe. Supervision kan evt. ske via Skype.