Træningsressourcer

Færdighedsøvelser til at arbejde med klienter med høj grad af modstand og affektisolation

Har du klienter, hvor du oplever, at processen går i stå? Måske bliver klienterne passive og hjælpeløse. Måske bliver klienterne trodsige. Måske oplever du, at når du spørger til klientens følelser, så svarer klienten “Jeg har ingen følelser” eller “Jeg ved ikke, hvordan jeg skal føle”. Og når det sker, så har du måske lagt mærke til, at du så er mere aktiv og over-arbejder, mens klienten er mere passiv og under-arbejder.

Hvis du kan nikke genkendende til noget af ovenstående, så er disse færdighedsøvelser lige noget for dig!

Øvelserne er udarbejdet af Jon Frederickson fra ISTDP Institute, og de er oversat og indlæst som lydfiler af mig. Der er over 50 færdigheder, som du vil lære. Denne pakke med færdighedsøvelser kan købes via ISTDP Institute (www.istdpinstitute.com) til $197. Du finder den danske version af færdighedsøvelserne nederst på siden her.

Hvis du gerne vil have en ide om, hvordan færdighedsøvelserne fungerer, så kig i kolonnen til højre, hvor der er 5 gratis øvelser.

Jon Frederickson skriver om pakken med færdighedsøvelser til at arbejde med klienter med høj grad af modstand og affektisolation:

Vi lærer som regel, hvordan vi skal få øje på, at klienter undviger deres følelser, men ofte lærer vi ikke, hvordan vi skal få øje på, at klienter undviger følelsesmæssig nærhed med terapeuten. Vi lærer ikke, hvordan vi skal få øje på gamle tilknytningsmønstre, som forhindrer, at klienten kan danne en terapeutisk alliance med terapeuten. Og det er netop dette, som disse færdighedsøvelser vil lære dig.

Øvelserne er udviklet gennem de seneste 10 år med flere hundrede terapeuter. Og via deres feedback er øvelserne løbende blevet justeret og forbedret. Igen og igen melder vores studerende tilbage, at de er blevet bedre i stand til at hjælpe klienter, som de tidligere ikke kunne hjælpe. Du kan sikkert forestille dig deres begejstring, når de opnår bedre resultater ved at have trænet med disse færdighedsøvelser.

Som noget helt nyt gør vi nu disse færdighedsøvelser offentligt tilgængelige på dansk. Tidligere er det kun nogle af øvelserne, som har været tilgængelige i flerårige uddannelsesforløb. Nu kan du gennem disse øvelser lære, hvordan du hurtigt kan identificere og adressere den type subtile forsvar, som klienter med høj grad af modstand benytter. Du vil lære, hvordan du kan hjælpe klienter med modstand til at se deres relationelle forsvar – den adfærd de har, som ødelægger deres relationer. Hvis du har prøvet at fokusere på og undersøge følelser hos en klient med modstand og ikke er kommet nogen vegne, så vil disse øvelser vise dig, hvordan du kan få øje på klienters relationelle adfærd sammen med dig i nuet. Og du vil lære, hvordan du kan intervenere på en systematisk og trinvis måde, som opbygger klienters kapacitet til følelsesmæssig nærhed.

Sådan fungerer øvelserne

Træningen med færdighedsøvelserne fungerer som rollespil, hvor du vil have rollen som terapeut, som stiller mig foruddefinerede spørgsmål. Jeg vil fungere som din “klient”, som svarer dig på en forsvarspræget måde. Din opgave vil så være at intervenere ift. disse forsvar. Herefter vil jeg give dig en anbefalet intervention samt undervise og hjælpe dig hen ad vejen ved at vise dig, hvordan du vurderer klientens styrker og svagheder, så du kan hjælpe klienten. Ved at veksle mellem undervisning og færdighedstræning vil jeg vise dig, hvordan du kan omsætte din viden til handling, så du opnår bedre resultater. Det er ligesom et audiokursus ift. sprogundervisning, og det sprog du vil lære her, er terapiens sprog.

Du vil få rig mulighed for at træne og lære, hvordan du hurtigt kan genkende forsvar og intervenere effektivt i disse talrige eksempler på hvert forsvar. Du vil hurtigt forbedre dine færdigheder og lære let at håndtere problemer, der tidligere ville have forvirret dig.

Færdigheder du vil opnå

Via et indledende foredrag vil du opnå viden om teori og teknik i arbejdet med klienter med høj grad af modstand.

Trin ét: At henlede klientens opmærksomhed på, hvordan han relaterer sig til dig

      • At indkredse problemet
      • At bruge den ubevidste terapeutiske alliance til forsvarsarbejde
      • At deaktivere projektion af vilje i den første session
      • At lave koblinger mellem nuværende relationer og relationen til terapeuten
      • At bruge en nuværende relation som afsæt til at spørge om relationen til terapeuten

Trin to: Identificering – at hjælpe klienten til at se sine relationelle forsvar

      • At adressere tegn på begyndende modstand
      • At håndtere når klienten modsætter sig identificering af modstand
      • At identificere modstanden for klienten
      • At være udholdende ift. at identificere klientens relationelle handlinger samt invitere til at mærke følelser

Trin tre: Klarificering – at hjælpe klienten til at se hans relationelle forsvars funktion, samt hvad prisen er ved at benytte dem

      • At identificere de relationelle handlinger og klarificere modstandens pris og funktion
      • At identificere og klarificere prisen ved klientens relationelle handlinger – distancering
      • At identificere og klarificere prisen ved klientens relationelle handlinger – hjælpeløshed
      • At identificere og klarificere den passive overføringsmodstand

Trin fire: Udfordring af modstanden – at spørge klienten hvad han vil gøre

      • At håndtere udfordringsfasen med en hjælpeløs overføringsmodstand
      • At udfordre modstanden
      • At arbejde med processen fra identificering af relationelle handlinger til udfordring
      • At arbejde med identificering, klarificering og udfordring i fasen med at indkredse problemet

Trin fem: At øge konflikten mellem klientens modstand og hans ønske om at få det godt

      • At arbejde med processen fra udfordring til at øge konflikten mellem klientens modstand og hans ønske om at få det godt
      • At arbejde med processen fra identificering til udfordring til head-on collision
      • At arbejde med identificering, klarificering og udfordring af modstand
      • At arbejde med identificering, klarificering, udfordring af modstand og head-on collision med modstand
      • At deaktivere den omnipotente overføring: når klienten forventer, at du gør hele arbejdet
      • At deaktivere klientens identifikation med modstanden
      • At arbejde med den hjælpeløse overføringsmodstand – fra identificering af modstand til head-on collision
      • At være udholdende i processen med identificering, klarificering, udfordring og head-on collision
      • At deaktivere den passive/omnipotente overføring: når klienten venter på, at du skal ændre ham
      • At håndtere projektion af den ubevidste terapeutiske alliance: når klienten inviterer dig til at være talsmand for hans sunde længsler og behov, mens han selv opponerer mod dem
      • At identificere og deaktivere trodsighed
      • At håndtere processen med en passive overføringsmodstand
      • At foretage en kort head-on collision
      • At arbejde med karaktermodstand: klienten som modsætter sig fra første færd i terapien
      • At spejle modstanden
      • At håndtere identifikation med modstanden – at spejle den krystalliserede passive overføring
      • At håndtere identifikation med modstanden – at spejle den distancerede overføringsmodstand
      • At spejle modstanden for at udvikle konflikt indeni klienten
      • At spejle overjeget i overjegsmodstand
      • At spejle overjegsmodstand: når klienten idealiserer lidelse
      • At håndtere projektion af vilje
      • At blokere projektion og spejle benægtelse i hjælpeløse klienter med høj grad af modstand
      • At deaktivere den trodsige overføringsmodstand
      • At lave head-on collision med karaktermodstand
      • At deaktivere projektion af vilje ved høj grad af modstand
      • At håndtere forsvar hos kriminelle med høj grad af modstand: når kriminelle inviterer dig til at samarbejde med deres forsvar

Gratis færdighedsøvelser!

Styrkelse af den terapeutiske alliance : at finde positive mål

Nedenfor kan du hente 5 gratis øvelser. De ligger enkeltvis som lydfiler, men du kan også hente en samlet pdf med øvelserne. Du kan lytte til øvelserne ved at klikke på linket, men du kan også hente lydfilerne ved at højreklikke på linket og vælge “Gem link som…”. Så kan du fx lægge dem på din telefon og øve dig, når du er på farten.

Introduktion til øvelserne, hør lydfil.

Færdighedsøvelse 1: At vende negative problemer til positive mål, hør lydfil.

Færdighedsøvelse 2: At vende forsvar til positive mål, hør lydfil.

Færdighedsøvelse 3: At vende negative mål til positive mål for terapien, hør lydfil.

Færdighedsøvelse 4: At vende kompetenceproblemer til positive mål, hør lydfil.

Færdighedsøvelse 5: At vende negative forventninger til realistisk håb, hør lydfil.

Hent de gratis færdighedsøvelser som pdf her.