Samtaleterapi

Samtaleterapi – også kaldet psykoterapi – er en behandlingsform, der henvender sig til mennesker, som på den ene eller anden måde oplever mistrivsel, og som ønsker personlig udvikling med henblik på at kunne leve et mere tilfredsstillende liv.

Mistrivsel kan antage mange former og give mange symptomer fx:

  • stress
  • angst
  • PTSD
  • depression
  • præstationsangst
  • kronisk ked-af-det-hed
  • vredesudbrud
  • selvmordstanker
  • lavt selvværd
  • ensomhed
  • samlivsproblemer
  • svært at være sammen med andre
  • komplicerede relationer
  • vanskeligheder ved følelsesmæssig regulering
  • kroniske muskelspændinger
  • hovedpine/migræne
  • mavesyre-reflux
  • tunnelsyn
  • vanskeligheder ved at mærke egne følelser
  • vanskeligheder ved at mærke egne behov
  • vanskeligheder ved at koncentrere dig og tænke klart

I terapien samarbejder du og jeg om at undersøge din mistrivsel og dine symptomer, så vi kan rydde forhindringerne af vejen, og du kan opleve livsglæde og trivsel dit liv.

Jeg arbejder primært med terapiformen intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Time Dynamic Psychotherapy, forkortet ISTDP). Det er en nyere, evidensbaseret, psykodynamisk terapiform med dokumenteret effekt på behandling af en række lidelser, herunder angst, depression, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser samt personlighedsforstyrrelser. (Læs om forskning her – artiklerne er på engelsk). Terapiformen trækker bl.a. på forskning i tilknytning samt hjerneforskning, hvor følelseslivet anses for at spille en helt central rolle i forhold til psykisk sundhed.

Første samtale varer 2-3 timer, så vi kan få afdækket din mistrivsel og dine symptomer og lægge en plan for det videre samarbejde. Efterfølgende samtaler er af 1 times varighed, medmindre vi fastsætter andet. De første 4-5 samtaler er det mest hensigtsmæssigt, at der kun går ca. 1 uge mellem vores samtaler.